Cô sinh viên da đen

Cô sinh viên da đen ấy học ở năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Angola. Một phụ nữ không cao lắm, người đậm chắc, có đôi mắt thật lạ lúc nào cũng mở to như háo hức muốn hiểu, muốn... Read More