Làm quen

Trong buổi lễ tổng kết năm học 1995 – 1996 và tuyên dương sinh viên giỏi của trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Bạn gái trẻ đã làm quen với bạn Thiều Anh, một trong sáu... Read More