Alo 1234

Alo 1234. Thím nào may mắn được Trần Thiên Nga vẽ chân dung tặng từ hồi xửa hồi xưa mà muốn nhận bản vẽ gốc (vẽ chì, trên giấy cứng A4) thì mần ơn liên hệ em nhận. Em giữ lâu quá rồi mấy... Read More